Contents copyright 2015, Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Zgierzu, all rights reserved.
Strona:   1    2    3   z    3
Reforma edukacji
informacja dla nauczycieli

Nauczycielu!
Czy wiesz, że zapowiedziana reforma edukacji spowoduje daleko idące konsekwencje dla Ciebie?

Ogłoszona przez minister edukacji Annę Zalewską zmiana systemu oświaty przyniesie wiele zagrożeń dla Twojego statusu pracowniczego i autonomii w wykonywaniu zawodu nauczyciela. W warunkach chaosu organizacyjnego i programowego staniesz w obliczu wyzwań, za które będziesz musiał wziąć odpowiedzialność.

Czytaj więcej...
NIE dla chaosu w szkole
Pikieta Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP

Polska szkoła nie potrzebuje kolejnej REWOLUCJI. Wymaga mądrych i przemyślanych zmian. Wbrew opinii MEN gimnazja są mocnym ogniwem systemu edukacji. To najnowocześniejsze, najlepiej wyposażone szkoły, z profesjonalną kadrą. Polscy gimnazjaliści osiągają jedne z najlepszych wyników w Europie.
My - rodzice, nauczyciele, samorządowcy, osoby, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży, połączmy siły!
NIE dla chaosu w szkole
Czytaj więcej...
Reforma edukacji
informacja dla rodziców i opiekunów

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!                           
Minister edukacji Anna Zalewska ogłosiła reformę edukacji polegającą m.in. na likwidacji gimnazjów, utworzeniu ośmioletniej szkoły powszechnej i czteroletniego liceum oraz powołaniu szkół branżowych. To oznacza powrót do starego systemu kształcenia.
Planowana reforma stwarza więcej zagrożeń niż szans. Jej skutkiem będzie obniżenie poziomu jakości edukacji.

Czytaj więcej...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Webmaster:

Dariusz Szymański

SP 12 im. Armii Krajowej
w ZgierzuAktualizacja:

24 maj 2019r.
USTAWA   KARTA  NAUCZYCIELA
zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych
- październik 2017r.

Czytaj więcej...
Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych przyjęta przez Sejm
WYBRANE ZE STRONY MEN
Czytaj więcej...