Contents copyright 2015, Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Zgierzu, all rights reserved.
Archiwum
Reforma edukacji
informacja dla nauczycieli

Nauczycielu!
Czy wiesz, że zapowiedziana reforma edukacji spowoduje daleko idące konsekwencje dla Ciebie?

Ogłoszona przez minister edukacji Annę Zalewską zmiana systemu oświaty przyniesie wiele zagrożeń dla Twojego statusu pracowniczego i autonomii w wykonywaniu zawodu nauczyciela. W warunkach chaosu organizacyjnego i programowego staniesz w obliczu wyzwań, za które będziesz musiał wziąć odpowiedzialność.

Czytaj więcej...
NIE dla chaosu w szkole
Pikieta Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP
Czytaj więcej...
Reforma edukacji
informacja dla rodziców i opiekunów

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!                           
Minister edukacji Anna Zalewska ogłosiła reformę edukacji polegającą m.in. na likwidacji gimnazjów, utworzeniu ośmioletniej szkoły powszechnej i czteroletniego liceum oraz powołaniu szkół branżowych. To oznacza powrót do starego systemu kształcenia.
Planowana reforma stwarza więcej zagrożeń niż szans. Jej skutkiem będzie obniżenie poziomu jakości edukacji.

Czytaj więcej...
Reforma Zalewskiej STOP

To tytuł dzisiejszego artykułu opublikowanego na pierwszej stronie „Gazety Wyborczej”. Jego autorka, Justyna Suchecka, wymienia dziewięć powodów, dlaczego Ministerstwo Edukacji Narodowej wkrótce przesunie likwidację gimnazjów o co najmniej rok.
Oficjalnie Ministerstwo Edukacji Narodowej wysyła w świat komunikat: „Nie cofniemy się ani o krok, gimnazja zlikwidujemy zgodnie z planem – od września”. Ale ci, którzy znają realia edukacyjne i legislacyjne, wiedzą, że to niemożliwe. Dlatego stawiam tezę: reforma zostanie opóźniona, a Zalewska ogłosi to jeszcze w październiku.
Dlaczego?
Powód 1. Zalewska traci najwierniejszych sojuszników
Powód 2. Opóźnienia chce „S” (nawet!)
Powód 3. Bez samorządów się nie uda
Powód 4. Brak wsparcia ekspertów
Powód 5. Nawet rząd wie, że reforma to bubel
Powód 6. Grożą nam byle jakie podręczniki
Powód 7. Jarosław Kaczyński wyczuwa nastroje
Powód 8. Prawicowe media suflują opóźnienie reformy
Powód 9. PiS uczy się na błędach POCzytaj artykuł TUTAJ
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Dobra zmiana sie sypie

Pracownicy -nauczyciele zgierskich placówek oświatowych, rodzice.

Likwidacja gimnazjów to utrata pracy waszych koleżanek i kolegów  Nie bądżcie obojętni wobec tego, co się dzieje na waszych oczach.
Reforma Anny Zalewskiej to rozwalenie systemu edukacji, na który pracowały latami Rady Pedagogiczne tych szkół. Koszty jakie zapłacą obywatele za realizację ,,obietnicy wyborczej,, są ogromne 1,3 miliarda złotych a samorządowcy mówią o 2 miliardach wydanych na dostosowanie budynków , wypłaty odpraw dla zwalnianych pracowników, nowe podręczniki, itd. itd. Każdy pracujący Polak za reformę Zalewskiej zapłaci 300zł.

Nie ma przesłanek do tak poważnej przebudowy ustroju. Związek Nauczycielstwa Polskiego alarmuje, że reforma jest źle przygotowana. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ,, Solidarność wydała opinie braku zabezpieczeń finansowych oraz braku zabezpieczenia przed utrata pracy nauczycieli. Likwidacja gimnazjów poprzez ich wygaszanie to rzucenie w błoto 130 miliardów złotych w tym 8 miliardów na inwestycje, które samorządy w Polsce wydały od 1999roku na ich funkcjonowanie.

Nie ma żadnych programów osłonowych a nowe siatki godzin, w projektowanej VIII klasowej Szkole Podstawowej, to mniejsza ilość godzin nauczanych przedmiotów.
Samorządy nie maja wnikliwej analizy skutków tej w istocie operacji na żywym organizmie.
Opracowanie nowej sieci szkół i likwidacja gimnazjów to cios dla rodziców, których dzieci muszą pozostać w rejonach.
Zniszczeniu ulegną wszystkie gimnazja dwujęzyczne i inne specjalizujące się w wybranych kierunkach. Niejasne i nieprecyzyjne postanowienia w projektowanych ustawach w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

Żaden nauczyciel zwalniany ze szkoły podstawowej i gimnazjum nie znajdzie pracy w szkołach prowadzonych przez starostwa czyli w ponadgimnazjalnych. Tam sytuacja nie zmieni się pomimo, że wydłuża się o rok naukę. Nowa siatka godzin dla liceów i szkół branżowych  nie pozostawia złudzeń. W liceach już teraz około30 procent nauczycieli pracuje na ograniczonych etatach.
Dyrektorzy zgierskich placówek oświatowych, rodzice, nauczyciele - to oni staną się ofiarami  ,,Reformy,,Anny Zalewskiej.

,,Dobra zmiana,, dosięgnie wszystkich bo pieniędzy samorządy będą szukać wszędzie. Subwencja oświatowa na rok 2017 nie wzrosła a wiec będzie trzeba zabrać innym. Już teraz Prezydent Zgierza nie wie, czy podwyższy dodatek za wychowawstwo w roku 2017, co było także jego obietnicą.Samorządy boją się kosztów.
Minister Zalewska zakłada zmniejszenie wydatków w przeliczeniu na ucznia liceum ogólnokształcącego oraz ograniczenia finansowania dowozów w gminach.

Nie dajmy się zmanipulować hasłami ,,będzie dobrze,,. Obietnica wyborcza realizowana w sposób bezwzględny przez Rząd Beaty Szydło jest dla polskiego systemu edukacji obietnicą poważnych problemów.

Prezes ZNP/O Zgierz Grażyna Pisarska
Koleżanki i Koledzy,

W związku z pozorowanym dialogiem społecznym i nieuwzględnieniem postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczących przygotowywanej przez rząd reformy edukacji 20 grudnia 2016 r. Zarząd Główny ZNP podjął uchwałę o wejściu w spór zbiorowy.

Podstawą tej decyzji było zarówno zbyt szybkie tempo wdrażania reformy jak również planowana zmiana dotychczasowej struktury szkół (wprowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej, likwidacja gimnazjów, wydłużenie o rok nauki w liceach i technikach).

Krytyczny stosunek do planowanej reformy ma wiele organizacji społecznych, stowarzyszeń edukacyjnych, partii politycznych oraz samorządy, związki zawodowe, rodzice i uczniowie.

W liście do Premier Beaty Szydło Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz, w imieniu sześciu partnerów społecznych (bez Solidarności) napisała: „Proponowane zmiany strukturalne budzą wiele wątpliwości, szczególnie w zakresie harmonogramu ich wdrażania. Wprowadzanie tak dużych zmian, w tak krótkim czasie, właściwie bez przygotowania nie jest wystarczająco uzasadnione”.

Pytań i wątpliwości jest więcej:

  • Co takiego wydarzyło się w edukacji, że trzeba ją reformować w takim tempie? Według badań OECD polscy uczniowie osiągają jedne z lepszych wyników w grupie kilkudziesięciu najbogatszych państw.
  • Jakich celów reformy nie można zrealizować bez zmian struktury szkół? W opinii ZNP wszystkie główne edukacyjne cele reformy można zrealizować przy zachowaniu obecnej struktury szkolnej.
  • Jakie będą koszty finansowe i społeczne reformy?

Dzisiaj samorządy wiejskie i miejskie otrzymują subwencję na 9 roczników uczniów (6 + 3). Po reformie otrzymają tylko na 8, a przecież budynki szkół pozostaną te same i trzeba będzie je utrzymywać lub zlikwidować. Przystosowanie gimnazjów do przyjęcia uczniów szkół podstawowych wymaga dużych nakładów finansowych. Warto pamiętać, że gimnazja to najnowocześniejsze szkoły w dużej mierze z tego powodu, że zostały wybudowane w ostatnich latach. Z kolei szkoły średnie będą musiały przyjąć dodatkowy rocznik. Dodatkowe koszty poniosą też rodzice między innymi w związku z wymianą podręczników.

Zmiana struktury, to również utrudnienia dla uczniów związane ze zmianami w sieci szkolnej, przerwaniem dotychczasowych ciągów edukacyjnych i zmianami programów nauczania.  Ponadto za dwa lata do szkół średnich trafi podwójny rocznik uczniów (dzisiejsza I klasa gimnazjum i 6 klasa szkoły podstawowej). Te dwa roczniki spotkają się też przy rekrutacji na studia.

Reforma spowoduje konieczność dużych zmian w zatrudnieniu nauczycieli, w tym zwolnień. Ta destabilizacja połączona z potrzebą szybkiego wdrażania nowych programów nauczania, organizacją pracowni, itp. nie będzie sprzyjała poprawie poziomu edukacji.

Reforma wywołuje wiele dyskusji i kontrowersji w polskim społeczeństwie. Z tego względu Zarząd Główny ZNP postanowił rozpocząć przygotowania do zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum. To najlepsza, niekwestionowana przez żadną z sił politycznych i najbardziej demokratyczna forma podejmowania ważnych decyzji. W dniu 4 stycznia br. w siedzibie ZNP odbyło się posiedzenie Prezydium ZNP z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców i partii politycznych podzielających krytyczną ocenę reformy. Celem spotkania, w którym uczestniczyło kilkaset osób było omówienie możliwości prowadzenia wspólnych działań związanych ze zbieraniem podpisów pod wnioskiem o zwołanie referendum.

W związku z silnym podziałem społeczeństwa w tej sprawie najlepszym rozwiązaniem będzie rozstrzygnięcie przeprowadzenia reformy w głosowaniu powszechnym. Do tej pory referendum jako formę demokracji bezpośredniej popierali zarówno Prezydent RP jak i wszystkie partie polityczne.

Biuro Prasowe OPZ
Webmaster:

Dariusz Szymański

SP 12 im. Armii Krajowej
w ZgierzuAktualizacja:

24 maj 2019r.