Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zgierzu oferuje:

Zarząd Oddziału oferuje pomoc ekspertów przy sporządzaniu wniosków o podjęcie postępowania
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na awans zawodowy nauczycieli
oraz przy kompletowaniu dokumentacji.

Związek Nauczycielstwa Polskiego

broni:

godności i rangi zawodu nauczyciela,
interesów zawodowych i socjalnych wszystkich pracowników oświaty i nauki,
prawa emerytów i rencistów do godnego życia.

Ochronę prawną w zakresie:

 • bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • korzystania z pomocy obrońców w sprawach dyscyplinarnych.
 • udziału przedstawicieli Zarządu Oddziału ZNP w składzie komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w awansie zawodowym.
 • postępowania interwencyjnego Oddziału jako zakładowej organizacji związkowej w przypadku indywidualnych lub zbiorowych konfliktów wynikających ze stosunku pracy, oceny pracy, wynagrodzeń itp.
 • pomocy w przypadku zwolnienia z pracy, opiniowania wypowiedzenia i pomoc prawną.


Pomoc materialną w zakresie:

 • przyznawania zasiłków statutowych z tytułu: urodzenia dziecka, śmierci członka rodziny.
 • zwolnienia z opłacania składki związkowej w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym z zachowaniem pełnych praw członka ZNP.
 • pomocy finansowej w przypadku zdarzeń losowych.
 • zniżki w imprezach organizowanych przez ogniwa związkowe.
 • pomocy materialnej z funduszu interwencyjnego Zarządu Głównego ZNP w przypadkach szczególnych składając podania poprzez Zarząd Oddziału ZNP.
 • zniżek udzielanych przy korzystaniu z bazy hotelowej, domów wczasowych i sanatoriów ZNP po okazaniu ważnej legitymacji związkowej.
 • preferencji dla studiujących w WSP ZNP.

Contents copyright 2015, Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Zgierzu, all rights reserved.
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Kliknij, aby przejść do galerii...
Webmaster:

Dariusz Szymański

SP 12 im. Armii Krajowej
w ZgierzuAktualizacja:

24 maj 2019r.